Ministerieel Besluit van 24 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de ratingbureaus beoogd door het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011997
pub.
08/05/2018
prom.
24/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011997

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


24 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ratingbureaus beoogd door het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040919 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie sluiten tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie


De minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040919 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie sluiten tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, artikel 2, § 1, 26° en bijlage 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 februari 2018;

Gelet op advies 63.258/1 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2018;

Besluit :

Artikel 1.De lijst van de ratingbureaus beoogd in artikel 2, § 1, 26° van het koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040919 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie sluiten tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie wordt als volgt opgesteld : - Fitch, - Moody's, - Standard & Poor's.

Art. 2.De ratingniveaus die overeenkomen met deze in de tabel van bijlage 3 aan hetzelfde koninklijk besluit zijn de volgende :

bijlage 3 aan het koninklijk besluit/ annexe 3 de l'arrêté royal

S&P of/ou Fitch

Moody's

AA-, Aa3 of beter/ou mieux

AA- of beter / ou mieux

Aa3 of beter / ou mieux

A+, A1, A, A2, A-, A3

A+, A, A-

A1, A2, A3

BBB+, Baa1, BBB, Baa2, BBB-, Baa3

BBB+, BBB, BBB-

Baa1, Baa2, Baa3

BB+, Ba1, BB, Ba2, BB-, Ba3

BB+, BB, BB-

Ba1, Ba2, Ba3

B+, B1

B+

B1

B, B2

B

B2

B-, B3

B-

B3

CCC+, Caa1 of minder/ou moindre

CCC+ of minder / ou moindre

Caa1 of minder / ou moindre


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als artikel 2, b) van de wet van 7 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type wet prom. 07/12/2016 pub. 06/07/2017 numac 2017012930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Brussel, 24 april 2018.

J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^