Ministerieel Besluit van 24 december 1999
gepubliceerd op 29 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022013
pub.
29/01/2000
prom.
24/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van huisartsen, de volgende artsen, die als huisarts erkend zijn : 1° Op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde : Dr.BUFFELS JOHAN, Anderlecht;

Dr. DE WILDE DOMINIQUE, Heverlee;

Dr. FOUCART LUC, Merelbeke;

Dr. GOEMAN ANNIE, Oostende;

Dr. MICHIELS BARBARA, Deurne;

Dr. PEREMANS LIEVE, Antwerpen;

Dr. IDOMON MAURICE, Halle;

Dr. GRILLAERT ANN, Ukkel. 2° Op de voordracht van hun beroepsvereniging : Dr.DE GRAEF ERIC, Humbeek;

Dr. DOBBELEIR MARC, Mortsel;

Dr. LEMAIRE ETIENNE, Bassevelde;

Dr. BOOGAERTS EVELINE, Heist-op-den-Berg;

Dr. DE SMEDT JOZEF, Heist-op-den-Berg;

Dr. DILLEN JOZEF, Rumst;

Dr. VANDEWIELE JOHAN, Wingene;

Dr. WATTE GILBERTE, Tielt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 24 december 1999.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^