Ministerieel Besluit van 24 december 1999
gepubliceerd op 29 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022019
pub.
29/01/2000
prom.
24/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie : 1° Op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.BAELE PHILIPPE, Kraainem;

Dr. GOUVERNEUR JEAN-MARIE, Bierges (Wavre);

Dr. D'HOLLANDER ALAIN, Wemmel;

Dr. EWALENKO PATRICIA, Dilbeek;

Dr. HANS POL, Chaudfontaine;

Dr. LAMY MAURICE, Esneux. 2° Op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.ALLIAUME BERNARD, Rhisnes-Warisoulx;

Dr. BOLLANSEE PAULE, Ukkel;

Dr. DEMEERE JEAN-LUC, Meise;

Dr. EVRARD ANNE-MARIE, Faimes;

Dr. LOUIS PATRICE, Tourinnes-la-Grosse;

Dr. LECHAT JEAN-PAUL, Marcinelle.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 24 december 1999.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^