Ministerieel Besluit van 24 december 2002
gepubliceerd op 28 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en interfederaal korps van de inspectie van financien
numac
2003003023
pub.
28/01/2003
prom.
24/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten


De Minister van Begroting, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten houdende organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, inzonderheid op de artikelen 5 en 15;

Overwegend dat de werkingskredieten van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, ingeschreven zijn op afdeling 05 van de sectie 03 van de algemene uitgavenbegroting en dat de Minister van Begroting ervan ordonnateur is in zijn hoedanigheid van Voorzitter van het Beheerscomité, Besluit :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend voor de organieke afdeling 05 van de sectie 03 van de algemene uitgavenbegroting : Aan de Korpschef van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën om overeenkomsten te sluiten die niet hoger zijn dan euro 5.500, de belasting op de toegevoegde waarde niet inbegrepen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Brussel, 24 december 2002 J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^