Ministerieel Besluit van 24 december 2002
gepubliceerd op 01 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014065
pub.
01/04/2003
prom.
24/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, inzonderheid op artikel 11, § 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg sluiten, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg, inzonderheid op artikel 13, Besluit :

Artikel 1.De examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg is samengesteld als volgt, voor een duur van drie jaar : Dhr. VAN ACOLEYEN Marcel, professor economie emeritus aan de K.U. LEUVEN, wordt als voorzitter benoemd;

Dhr. FORTON Pierre, Directeur-generaal van het Vervoer te Land wordt als ondervoorzitter benoemd;

Worden als assessoren benoemd : Dhr. BONTE Jan, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. BULON Eric, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. CARION Guido, van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid;

Mevr. CNUDDE Véronique, van de Ondersteuningscel van de Voorzitter van het Directiecomité;

Dhr. COLLAERT Paul, gegradueerde in boekhouden;

Dhr. COLPAERT Philippe, van het Secretariaat en Logistieke Cel;

Dhr. COPETTE Jean-Pierre, officier in ruste in administratie en beheer van het personeel;

Dhr. DE CLIPPEL Maurits, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Dhr. DELNEUFCOURT Jean-Paul, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Dhr. DE MEYER Marc, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. DE NEVE Patrick gegradueerde in autotechniek;

Dhr. DEWIT Hans, van het Instituut voor de Autocar en de Autobus;

Dhr. DUFRASNE Georges, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. EVENEPOEL Louis, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Mevr. FEYS Bernadette, van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole;

Dhr. HOUTMEYERS Jean-Claude, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. JENNES François, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. JOSEPH Michel, van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer;

Dhr. KESTELYN Gérard, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. LAVRIJSEN Jan, van het Instituut voor de Autocar en de Autobus;

Dhr. LEDOUBLE Albert, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Mevr. LENOTTE Bernadette, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. LEROY Jean-Claude, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. LOISE Pierre, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. MAILLARD Henri, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Mevr. MARCHAL Christelle, van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Dhr. MASSART Albert, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. MEUNIER Francis, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Mevr. MONTULET Viviane, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. NEVENS Jean-Marie, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Dhr. NOEL Jean-Paul, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. OTJACQUES Jean-Paul, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. PARMENTIER Yves, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Mevr. PEETERS Monique, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. REMACLE Armand, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. QUARMEAU Philippe, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. ROMAN Marc, van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Mevr. STEVENS Maria, van het Directoraat-generaal Luchtvaart;

Dhr. STIENON Jean-Marc, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Mevr. STOQUART Martine, van de Ondersteuningscel van de Voorzitter van het Directiecomité;

Dhr. TIMMERMANS Armand, doctor in de rechten;

Dhr. VANDEKERKHOF Johan, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Mevr. VAN DEN AMEELE Hilde, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. VANDENBERGE Lieven, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. VANDENBERGEN Eric, van het Instituut voor Wegtransport;

Dhr. VAN NUFFEL Erik, van het Directoraat-generaal Luchtvaart;

Dhr. VAN ROY Felix, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land;

Dhr. WILLEMS Klaus van de federale politie.

Dhr. JANQUART Michel, van het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als secretaris benoemd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^