Ministerieel Besluit van 24 december 2002
gepubliceerd op 01 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de leden van de Commissie goederenvervoer over de weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014066
pub.
01/04/2003
prom.
24/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de leden van de Commissie goederenvervoer over de weg


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 1960 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Wegvervoer en van hun plaatsvervangers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 maart 1961, 3 februari 1964, 21 september 1964, 3 februari 1966, 3 juni 1966, 28 mei 1969, 8 september 1970, 10 maart 1971, 30 juni 1972, 18 mei 1973, 31 juli 1973, 28 januari 1977, 21 maart 1977, 22 september 1978, 8 november 1978, 29 april 1980, 1 december 1980, 28 januari 1983, 18 juni 1985, 24 april 1987, 23 november 1988, 23 april 1990, 5 augustus 1992, 20 januari 1997, 6 juli 1998 en 15 maart 2001, Besluit :

Artikel 1.De Commissie goederenvervoer over de weg is samengesteld als volgt : 1° voorzitterschap en ondervoorzitterschap : a) Dhr.PARMENTIER Yves, adviseur-generaal bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als voorzitter benoemd; b) Dhr.LEROY Jean-Claude, adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als ondervoorzitter benoemd; c) Dhr.VANDEKERKHOF Johan, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als plaatsvervanger van de voorzitter benoemd; d) Dhr.OTJACQUES Jean-Paul, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als plaatsvervanger van de ondervoorzitter benoemd; 2° vertegenwoordigers van het bestuur dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg : a) Dhr.LOISE Pierre, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als werkend lid benoemd; b) Dhr.BONTE Jan, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als werkend lid benoemd; c) Mevr.VANDENHAUTE Yvette, bestuurschef bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt als werkend lid benoemd; d) Dhr.VANHOVE Jean-Pierre, bestuursassistent bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt benoemd als vervangend lid van dhr. LOISE P. voornoemd; e) Dhr.DE MEYER Marc, adjunct-adviseur bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt benoemd als vervangend lid van dhr. BONTE J. voornoemd; f) Dhr.VANDEZANDE Edmond, bestuurschef bij het Directoraat-generaal Vervoer te Land, wordt benoemd als vervangend lid van Mevr.

VANDENHAUTE Y. voornoemd; 3° vertegenwoordigers van de vervoerondernemers : a) Mevr.GEYSELS Elisabeth, afgevaardigde van de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA), wordt als werkend lid benoemd; b) Mevr.DE WILDE Liliane, afgevaardigde van de Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SAV), wordt als werkend lid benoemd; c) Mevr.WIDART Christiane, afgevaardigde van de Unie van Professionele Transportondernemingen en Routiers (U.P.T.R.), wordt als werkend lid benoemd; d) Dhr.PEETERS Roland, afgevaardigde van de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA), wordt benoemd als vervangend lid van Mevr. GEYSELS E. voornoemd; e) Dhr.MAES Rudy, afgevaardigde van de Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SAV), wordt benoemd als vervangend lid van Mevr. DE WILDE L. voornoemd; f) Dhr.SCHMIT Jean-Claude, afgevaardigde van de Unie van Professionele Transportondernemingen en Routiers (U.P.T.R.), wordt benoemd als vervangend lid van Mevr. WIDART Ch. voornoemd; 4° vertegenwoordigers van de in de vervoersondernemingen tewerkgestelde werknemers : a) Dhr.WOUTERS Raf, afgevaardigde van ACV-Transport en Communicatie (ACV-TRANSCOM), wordt als werkend lid benoemd; b) Dhr.DE CLERCQ Werner, afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond (B.T.B.), wordt als werkend lid benoemd; c) Mevr.DEKELPER Irène, afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (A.C.L.V.B.), wordt als werkend lid benoemd; d) Mevr.WITTERS Dorien, afgevaardigde van ACV-Transport en Communicatie (ACV-TRANSCOM), wordt benoemd als vervangend lid van dhr.

WOUTERS R. voornoemd; e) Mevr.DIERCKX Carine, afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond (B.T.B.), wordt benoemd als vervangend lid van dhr. DE CLERCQ W. voornoemd; f) Dhr.ROELANDT Johan, afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (A.C.L.V.B.), wordt benoemd als vervangend lid van mevr. DEKELPER I. voornoemd; 5° vertegenwoordigers van de gebruikers : a) Dhr.DELSAUX Henri, afgevaardigde van het Verbond van Belgische Ondernemingen (V.B.O.), wordt als werkend lid benoemd; b) Dhr.BOVY Vincent, afgevaardigde van de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België, wordt als werkend lid benoemd; c) Dhr.BRONE Ludo, afgevaardigde van de Belgische Beroepsvereniging van Ondernemingen van Logistiek-, Vervoer- en Baanbevrachtingsondernemingen, wordt als werkend lid benoemd; d) Mevr.FREMAULT Birgit, afgevaardigde van het Verbond van Belgische Ondernemingen (V.B.O.), wordt benoemd als vervangend lid van dhr.

DELSAUX H. voornoemd; e) Mevr.CLEYMANS Fabienne, afgevaardigde van de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België, wordt benoemd als vervangend lid van dhr. BOVY V. voornoemd; f) Dhr.ROSSBAND André, afgevaardigde van de Belgische Beroepsvereniging van Ondernemingen van Logistiek-, Vervoer- en Baanbevrachtingsondernemingen, wordt benoemd als vervangend lid van dhr. BRONE L. voornoemd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 september 1960 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Wegvervoer en van hun plaatsvervangers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 maart 1961, 3 februari 1964, 21 september 1964, 3 februari 1966, 3 juni 1966, 28 mei 1969, 8 september 1970, 10 maart 1971, 30 juni 1972, 18 mei 1973, 31 juli 1973, 28 januari 1977, 21 maart 1977, 22 september 1978, 8 november 1978, 29 april 1980, 1 december 1980, 28 januari 1983, 18 juni 1985, 24 april 1987, 23 november 1988, 23 april 1990, 5 augustus 1992, 20 januari 1997, 6 juli 1998 en 15 maart 2001 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^