Ministerieel Besluit van 24 december 2008
gepubliceerd op 02 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011014
pub.
02/02/2009
prom.
24/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid producten en diensten, inzonderheid op het artikel 15, gewijzigd door de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten voor een periode van zes jaar : 1° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de beroeps- of interprofessionele organisaties : - Mevr.Saskia Deneyer; - de heer Dirk Segers; - Mevr. Anouk Leys; - de heer Marc Cumps; - de heer Serge Depraetere; - Mevr. Brigitte Delbroeck; - de heer Herman Smulders; - de heer Michel Desprets; - Mevr. Cindy Laureys (vertegenwoordigster van de middenstand); 2° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties : - de heer Marc Vandercammen; - Mevr. Carine Renard; - de heer Alain Anckaer; - Mevr. Katty Van De Kerckhove; - Mevr. Sylvie Smoos; - de heer Erwin Van Kerschaever; 3° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : - de heer Vincent Van der Haegen; - de heer Bruno Melckmans; - NN; 4° in de hoedanigheid van experts : - de heer Jean-Claude Mahieu; - de heer Olivier Vandevoorde; - de heer Guy Lourtie; - de heer Alain Dubois; - de heer Dirk De Ridder; - de heer François Habets; - de heer Filip Michiels; - Mevr. Martine Mostin; - Mevr. Martine Bantuelle.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002011113 bron programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Brussel, 24 december 2008.

De Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^