Ministerieel Besluit van 24 december 2013
gepubliceerd op 09 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011004
pub.
09/01/2014
prom.
24/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstcoöperaties met ingang van 1 november 2013, de volgende coöperatieve vennootschap :

6053

Dendre Consult scrl A Lens Numéro d'entreprise :0426.777.135 Ondernemingsnummer :


Art. 2.De erkenning in het vorige artikel vermeld blijft geldig tot 31 mei 2015 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 24 december 2013.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^