Ministerieel Besluit van 24 december 2013
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202788
pub.
05/05/2014
prom.
24/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2013;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 14.01, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.01 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.07 van programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 14.03, 73.01 en 73.10 van programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.388 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1.965 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de tweede aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 13 12.02.02

80

80

-

- 20

80

60

OA 13 12.03.02

450

300

-

- 137

450

163

OA 13 14.01.02

26.500

28.500

+ 1.179

- 982

27.679

27.518

OA 13 14.03.02

8.000

8.350

- 1.280

- 500

6.720

7.850

OA 13 73.01.02

67.730

65.490

-

+ 1.250

67.730

66.740

OA 13 73.05.02

4.000

3.200

-

- 326

4.000

2.874

OA 13 73.07.02

4.089

4.900

+ 209

+ 145

4.298

5.045

OA 13 14.03.03

3.600

8.000

-

+ 131

3.600

8.131

OA 13 73.01.03

6.775

5.100

-

+ 363

6.775

5.463

OA 13 73.10.03

5.395

4.750

-

+ 76

5.395

4.826

OA 13 74.01.03

300

300

- 108

-

192

300


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 december 2013.

A. ANTOINE C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^