Ministerieel Besluit van 24 december 2013
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202789
pub.
05/05/2014
prom.
24/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 2013;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 11.03, programma 01 van organisatieafdelingen 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.650 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.650 duizend EUR overgedragen van de programma' s 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van de organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van de organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 2e aanpassing en herverdelings- en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 10 11.03.01

25.845

25.845

+ 1003

+ 1003

26.848

26.848

OA 10 12.02.05

97

97

- 65

- 65

32

32

OA 10 74.05.05

5

5

- 5

- 5

0

0

OA 11 12.02.01

1.250

1.200

- 359

- 359

891

841

OA 11 12.04.01

15

15

- 15

- 15

0

0

OA 11 12.05.01

15

15

- 15

- 15

0

0

OA 11 12.01.02

78

74

- 50

- 50

28

24

OA 11 12.15.02

27

27

- 25

- 25

2

2

OA 11 12.01.04

205

292

- 40

- 40

165

252

OA 11 12.06.04

219

219

- 40

- 40

179

179

OA 11 74.02.04

35

38

- 10

- 10

25

28

OA 16 11.03.01

41.995

41.995

+ 1.327

+ 1.327

43.322

43.322

OA 16 33.01.11

1.262

1.024

- 45

- 45

1.217

979

OA 16 34.05.11

10.500

9.800

- 23

- 23

10.477

9.777

OA 16 53.03.11

84

61

- 40

- 40

44

21

OA 16 53.05.11

30

30

- 30

- 30

0

0

OA 16 63.07.12

320

323

- 72

- 72

248

251

OA 16 12.03.31

4.129

5.100

- 255

- 255

3.874

4.845

OA 16 53.02.31

32.238

30.661

- 247

- 247

31.991

30.414

OA 16 63.02.31

6.003

5.050

- 638

- 638

5.365

4.412

OA 16 01.03.41

1.579

819

- 121

- 121

1.458

698

OA 16 01.07.42

4.255

3.411

- 235

- 235

4.020

3.176

OA 18 11.03.01

24.792

24.792

+ 320

+ 320

25.112

25.112

OA 18 01.13.31

162

162

- 133

- 133

29

29

OA 18 61.01.31

33.787

30.005

- 33

-

33.754

30.005

OA 18 32.02.32

7.000

6.610

- 77

- 77

6.923

6.533

OA 18 51.01.32

19.200

11.848

- 33

- 33

19.167

11.815

OA 18 12.02.33

2.088

2.044

- 44

- 77

2.044

1.967


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 december 2013.

J.-M. NOLLET A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^