Ministerieel Besluit van 24 februari 1999
gepubliceerd op 23 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Maxturn »

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011074
pub.
23/03/1999
prom.
24/02/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Maxturn »


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de notificatie betreffende de gasaanstekers van het merk « Maxturn », via het Europese « Consom Alert »-systeem, referte 7022/98;

Gelet op het advies nummer CE 19983931 van 9 december 1998 van de Europese Commissie met betrekking tot de uit de handelname en de schorsing van dit product;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de overweging dat het product een brandgevaar inhoudt;

Overwegende dat hieruit een ernstig en onmiddellijk gevaar volgt, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de wegwerp gasaanstekers van het merk « Maxturn », wordt geschorst voor één jaar.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet worden uit de handel genomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 februari 1999.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^