Ministerieel Besluit van 24 februari 2006
gepubliceerd op 09 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022328
pub.
09/05/2006
prom.
24/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 juli 2001, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande artsen worden erkend als stagemeester in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van twee jaar : Dr. De Cooman, F., Zottegem;

Dr. Eggermont, K., Lebbeke;

Dr. Ginion, P., Bruxelles;

Dr. Nassar, R., Gembloux;

Dr. Sauvage, D., Gerpinnes;

Dr. Van Hoof, A., Mol.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 februari 2006.

Brussel, 24 februari 2006.

Voor de Minister : De Directeur-generaal, Dr. H. VAN LOON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^