Ministerieel Besluit van 24 februari 2014
gepubliceerd op 01 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031220
pub.
01/04/2014
prom.
24/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5, 1° /1;

Gelet op de brief van 30 december 2013 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene meldt dat Mijnheer Johan VAN MULLEM, niet langer de functie van controleagent voor de stedenbouwkundige overtredingen vervult;

Overwegende dat tegen die aanwijzing geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.De aanstelling van Mijnheer Johan VAN MULLEM, genomen bij regeringsbesluit van 7 september 2006, wordt beëindigd op de dag van tekening van het besluit;

Art. 2.Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan Mijnheer Johan VAN MULLEM, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene alsmede aan de gemachtigde Ambtenaar.

Brussel, 24 februari 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^