Ministerieel Besluit van 24 februari 2014
gepubliceerd op 18 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2014035365
pub.
18/04/2014
prom.
24/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60 en 61;

Gelet op bijlage II, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 6, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2014, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2014 komen de volgende private diensten voor logistieke hulp in aanmerking voor subsidiëring en worden aan die diensten 20,5 voltijds equivalenten (vte) logistiek personeel toegewezen volgens de verdeling in de onderstaande tabel.

Erkennings-nummer

Private dienst voor logistieke hulp

Vte logistiek personeel

Gesco-vte logistiek personeel

Gesco-vte administratief personeel

Gesco-vte begeleidend personeel

Vte doelgroep- werknemers

700

Poetsdienst ACW Blankenberge

11

0

0

0

0

701

Socialistische Actie Blankenberge

9,5

0

0

0

0

TOTAAL

20,5

0

0

0

0


Art. 2.Vanaf 1 januari 2014 komt de volgende openbare dienst voor logistieke hulp in aanmerking voor subsidiëring en worden aan die dienst 2,5 voltijds equivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen.

Erkenningsnummer

Openbare dienst voor logistieke hulp

Vte doelgroepwerknemers

717

OCMW Brugge

2,5

TOTAAL

2,5


Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 24 februari 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^