Ministerieel Besluit van 24 februari 2015
gepubliceerd op 22 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029016
pub.
22/01/2016
prom.
24/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029016

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie


De Minister van Hulpverlening aan de jeugd, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd op 1 juli 2005, 19 oktober 2007 en 5 december 2013, inzonderheid op de artikelen 4 et 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2010, gewijzigd bij de besluiten van 22 oktober 2012 en 29 januari 2014, houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie;

Gelet op de oproep tot de kandidaten, bekendgemaakt tussen december 2014 en januari 2015, in de informatiebrief van de Directie Adoptie - ACC en op verschillende websites in verband met de adoptie;

Gelet op de ontvangen kandidaatstellingen, Overwegende dat de mandaten van de leden van de Hoge Raad voor de Adoptie, benoemd door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2010, gewijzigd bij de besluiten van 22 oktober 2012 en 29 januari 2014, ten einde lopen, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor de adoptie : 1° als afgevaardigde van de federatie(s) die de adoptie-instellingen vertegenwoordigt(gen) : - Mevr.Michèle VAN EGTEN; - de heer Jean-Michel CHARLIER; - Mevr. Véronique WAUTERS; 2° als deskundige van het adoptiegebied : - Mevr.Françoise HALLET; - de heer Jacques FIERENS; - Mevr. Maïté BEAGUE; - de heer Hugenson HENRARD; 3° als afgevaardigde van de adoptanten : - de heer David KOOTZ;4° als afgevaardigde van de geadopteerden : - Mevr.Tsela CEULEMANS; 5° als afgevaardigde van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd : - de heer Guy De BACKER ;6° als afgevaardigde van de adviseurs en directeurs voor hulpverlening aan de jeugd : - de heer Fabrice ROLAND ;7° als personeelslid van de gemeenschappelijke centrale overheid : - de heer Didier DEHOU ; - Mevr. Béatrice BERTRAND.

Art. 2.Wordt aangesteld tot voorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie : Mevr. Françoise HALLET.

Art. 3.Wordt aangesteld tot ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie : De heer Jacques FIERENS.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2015 Brussel, 24 februari 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Rachid MADRANE


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^