Ministerieel Besluit van 24 januari 2001
gepubliceerd op 28 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1999 betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022070
pub.
28/02/2001
prom.
24/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


24 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999024122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d) van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten sluiten betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 en bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, inzonderheid op artikel 33, § 3, d), vervangen bij het koninklijk besluit van 3 december 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 maart 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999024122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d) van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten sluiten betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten;

Gelet op het advies van de Raad van State, nummer 30.476/3, gegeven op 24 oktober 2000, Besluit : Enig artikel. In het enig artikel van het ministerieel besluit van 3 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999024122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d) van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten sluiten betreffende de magnetische informatiedrager bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 word vervangen als volgt : « § 1.De magnetische informatiedrager, zoals bedoeld in artikel 33, § 3, d), van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten mag ofwel van het type diskette 3,5 inch met hoge densiteit (1,44 MB) zijn of van het type CD-ROM. De gegevens die op de magnetische informatiedrager voorkomen, conform de bepalingen van § 2, moeten telkens per kalendermaand samengebracht worden in een bestand met als benaming "INSP9999.TXT", waarbij "9999" de maand en het jaar voorstelt (vb. INSP0501.TXT bevat de gegevens van de maand mei van het jaar 2001).

Bovendien moet te allen tijde een bestand op de magnetische informatiedrager kunnen worden aangemaakt met de gegevens betreffende de lopende maand bijvoorbeeld door het selecteren van een willekeurige begin- en einddatum, zijnde de datum van het eerste en laatste medisch voorschrift dat in het bestand moet opgenomen worden. » 2° in de inleidende zin van § 2 wordt het woord "diskette" vervangen door "informatiedrager". Brussel, 24 januari 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^