Ministerieel Besluit van 24 januari 2011
gepubliceerd op 01 februari 2011

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011041
pub.
01/02/2011
prom.
24/01/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister voor Ondernemen, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der landbouwcoöperaties met ingang van 1 oktober 2010, de volgende coöperatieve vennootschap :

6038

FRUITBIZ.BE CVBA


Te Hasselt


Numéro d'entreprise : Ondernemingsnummer :

0859.983.588


Art. 2.De erkenning in het vorige artikel vermeld blijft geldig tot 31 mei 2015 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 24 januari 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^