Ministerieel Besluit van 24 januari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201103
pub.
17/03/2011
prom.
24/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg(Bütgenbach)


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Gelet op de artikelen 4 tot 6 van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, gewijzigd bij de decreten van 4 maart 1996, 21 oktober 1996, 18 maart 2002, 25 juni 2007, 16 juni 2008 en 15 maart 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op de aanvraag d.d. 26 november 2010 van de gemeente Bütgenbach om de erkenning te verlengen, Besluit :

Artikel 1.De verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg(Bütgenbach) wordt voor drie jaar toegekend.

Art. 2.Dit besluit geldt van 1 maart 2011 tot en met 28 februari 2014.

Art. 3.Het O.C.M.W. Bütgenbach is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen die in de erkende noodopvangwoning ondergebracht zijn.

Art. 4.De inrichtende macht van de bovenvermelde noodopvangwoning krijgt een afschrift van dit besluit.

Eupen, 24 januari 2011.

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^