Ministerieel Besluit van 24 juli 1998
gepubliceerd op 26 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011239
pub.
26/08/1998
prom.
24/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings-bemiddeling en de distributie van verzekeringen, inzonderheid op artikel 10, 6°;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, inzonderheid op artikel 23;

Op voorstel van de Controledienst voor de Verzekeringen, Besluit :

Artikel 1.Het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, wordt voor het dienstjaar 1998 als volgt vastgesteld : - het basisinschrijvingsrecht : F 1 600; - het bijzonder inschrijvingsrecht : F 480.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Brussel, 24 juli 1998.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^