Ministerieel Besluit van 24 juli 2000
gepubliceerd op 09 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 1999 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016205
pub.
09/09/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, hoofstuk VI, afdeling 1, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, hoofdstuk VII, afdeling 2;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, hoofdstuk VII, afdeling 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, inzonderheid op de artikelen 3 tot 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, Overwegende dat wegens het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen het aangewezen is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluit :

Artikel 1.De heer H. Van der Elst, ingenieur-directeur van de Dienst ontwikkeling plantaardige productie van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling (DG6) wordt aangewezen als lid van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen ter vervanging van de heer M. De Baeremaeker.

Art. 2.De heer L. Segers wordt aangewezen als lid van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, vertegenwoordiger van de vzw FRANA ter vervanging van Mevr. S. Dekeukelier.

Art. 3.De heer J. Heulens wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, vertegenwoordiger van de vzw FRANA, ter vervanging van Mevr. H. Van Dijck.

Art. 4.De heer Ph. Costrop wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, vertegenwoordiger van de vzw PHYTOFAR, ter vervanging van de heer C. Versmissen.

Brussel, 24 juli 2000.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^