Ministerieel Besluit van 24 juli 2018
gepubliceerd op 07 september 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040632
pub.
07/09/2018
prom.
24/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040632

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op de voorstellen van de respectieve instanties, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 mei 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) onder punt 1, a), worden de woorden « de heer M.LITS (UCL) » vervangen door de woorden « de heer P. BOGAERT » ; 2) onder punt 2, a), worden de woorden « Mevr.A. DURIEUX (HEB) » vervangen door de woorden « Mevr. K. VAN LOON (HE2B) ». 3) onder punt 7, B), worden de woorden « de heer W.DEPREZ (FEF), plaatsvervangster Mevr. M. RIXHON » vervangen door de woorden « de heer I. KARAVIDAS (FEF), plaatsvervanger N.N. » ; 4) onder punt 7, c), worden de woorden « de heer A.WAMBA (FEF) plaatsvervangster Mevr. M. SPERATI (FEF) » vervangen door de woorden « Mevr. M. SPERATI (FEF), plaatsvervanger N.N. » ; 5) onder punt 9, b), worden de letters « N.N. » vervangen door de woorden « de heer T. CASTAGNE ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 24 juli 2018.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^