Ministerieel Besluit van 24 juni 2010
gepubliceerd op 19 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2010002049
pub.
19/07/2010
prom.
24/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006002140 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken die van rechtswege voorzitter is van het Beheerscomité : Mevr. Anne Coekelberghs.

Art. 2.Worden aangesteld als leden van het Beheerscomité voor een periode van vier jaar : - Mevr. Marion Delanghe, diensthoofd van FED+ - Mevr. Rizelène El Maataoui, als vertegenwoordigster van de FOD Personeel en Organisatie - De Heer Henri Van Baelen, vertegenwoordiger van de FOD Financiën.

Art. 3.Worden erkend in de hoedanigheid van leden van het Beheerscomité aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : de heer Guido Rasschaert - voor het ACV Openbare Diensten : de heer Jean-Paul Devos - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer François Fernandez-Corrales.

Art. 4.De mandaten van de leden bedoeld in artikel 2 van dit besluit gaan in op 1 oktober 2010 en eindigen op 30 september 2014.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 25 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006002140 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 31 mei 2007 en 28 juni 2007, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.

Brussel, 24 juni 2010.

Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^