Ministerieel Besluit van 24 juni 2010
gepubliceerd op 12 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010203676
pub.
12/07/2010
prom.
24/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs sluiten ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs


De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut van de persoonsleden van het Rijksonderwijs, zoals dit nadien werd gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs-, onderwijzend, opvoedend hulp-, paramedisch en psychosociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs en onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, artikel 134, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van 2 mei 2007 betreffende de instelling van de beroepscommissie voor het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs sluiten ter benoeming van de leden van de beroepscommissie van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 29/04/2008 numac 2008033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs sluiten ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het Gemeenschapsonderwijs wordt "de heer Anton Ferdinand Schröder" door "de heer Anton Weber" vervangen.

Art. 2.Voorliggend besluit treedt op de dag van ondertekening in werking.

Eupen, 24 juni 2010.

De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^