Ministerieel Besluit van 24 juni 2010
gepubliceerd op 26 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010205442
pub.
26/10/2010
prom.
24/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


24 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Gelet op het sportdecreet van 19 april 2004, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004 tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juli 2004 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers, inzonderheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^