Ministerieel Besluit van 24 juni 2011
gepubliceerd op 30 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003238
pub.
30/06/2011
prom.
24/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen ingevolge een beslissing van de Minister van Financiën, dat, onder deze voorwaarden, dit besluit dan ook zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur - Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)

Cigares vendus à la pièce

72

10

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10

Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces


340


15

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks


340


15

Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces

170

12

19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks

170

12

50 et 100 pièces

260

12

50 en 100 stuks

260

12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g


170


12

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g


170


12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g


260


12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g


260


12

170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g


340


15. »

170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g


340


15.»


Art. 2.Artikel 33, lid 1, b), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2010, wordt vervangen als volgt : « b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 en 100 stuks; ».

Art. 3.Artikel 58, lid 2, van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2010, wordt vervangen als volgt : « De verkoop van sigaretten per stuk of in busseltjes is verboden.

Elke verpakking moet 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 of 100 stuks bevatten.

De bepalingen van de artikelen 54 tot 57, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, zijn van toepassing op sigaretten. »

Art. 4.Bijlage VI bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, vervangen door bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010, wordt vervangen door de bijgevoegde bijlage 1.

Art. 5.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de belastingschaal « A.Sigaren », wordt de volgende nieuwe prijsklasse ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 24 juni 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(3) Belgisch Staatsblad van 29 april 2011;(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989;(6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996. Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^