Ministerieel Besluit van 24 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Acerta Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011283
pub.
06/07/2016
prom.
24/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011283

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


24 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Acerta Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.61 tot III.69;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 23 juni 2014 door Acerta Ondernemingsloket VZW (0480.513.551), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65;

Gelet op het gunstig advies van de Gemeenschappelijke Erkenningscommissie van 21 april 2016, Besluit : Enig artikel. Acerta Ondernemingsloket VZW (0480.513.551), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postbus 65, wordt erkend als ondernemingsloket. Ze heeft de volgende vestigingseenheden: Leo de Béthunelaan 100, 9300 Aalst Parc Artisanal 11-13, 4671 Blégny Baron Ruzettelaan 5, bus 2, 8310 Brugge (Assebroek) Espace Sud - Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi (Couillet) Noordlaan 148, 9200 Dendermonde Opgeëistenlaan 8, 9000 Gent Kunstlaan 16, 3500 Hasselt Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes Diestsepoort 1-7, 3000 Leuven Berlaarsesteeneg 39/1, 2500 Lier Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas Patersstraat 100, 2300 Turnhout Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk Brussel, 24 juni 2016.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^