Ministerieel Besluit van 24 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Eunomia VZW als ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011284
pub.
06/07/2016
prom.
24/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011284

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


24 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Eunomia VZW als ondernemingsloket


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen III.61 tot III.69;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten sluiten tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 23 juni 2014 door Eunomia VZW (0859.756.332), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113;

Gelet op het gunstig advies van de Gemeenschappelijke Erkenningscommissie van 21 april 2016, Besluit : Enig artikel. Eunomia Ondernemingsloket VZW (0859.756.332), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Brussel (Evere), Kolonel Bourgstraat 113, wordt erkend als ondernemingsloket. Ze heeft de volgende vestigingseenheden: Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken Oudaan 18, 2000 Antwerpen Torhoutsesteenweg 384, 8200 Brugge (Sint-Andries) Keizer Karellaan 584, bus B2, 1082 Brussel Kolonel Bourgstraat 113, 1140 Evere Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent Sluisweg 1, 9000 Gent Geraetstraat 18/2, 3500 Hasselt Edelweiss-site blok B, Half Daghmael 10, bus 1, 3020 Herent Avenue Rogier 19/20, 4000 Liège Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke Troonstraat 40-42, 8400 Oostende Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare Hélène Dutrieulaan 13, bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem Rue des Carrières 65, 4800 Verviers Ternesselei 330-332, 2160 Wommelgem Brussel, 24 juni 2016.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^