Ministerieel Besluit van 24 maart 2016
gepubliceerd op 06 april 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vervanging van de jaarlijkse aangifte in de belasting op de masten, pylonen en antennes die gevoegd is bij het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging,

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201804
pub.
06/04/2016
prom.
24/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201804

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 MAART 2016. - Ministerieel besluit tot vervanging van de jaarlijkse aangifte in de belasting op de masten, pylonen en antennes die gevoegd is bij het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000027570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten tot uitvoering van decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, artikel 6, vervangen door het decreet van 19 september 2013;

Gelet op het programma decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit, inzonderheid op de artikelen 144 tot 151, waarbij de artikelen 149 en 150 voor het laatst zijn gewijzigd bij decreet van 17 december 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2000 pub. 14/12/2000 numac 2000027570 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^