Ministerieel Besluit van 24 mei 2011
gepubliceerd op 24 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactie

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014150
pub.
24/06/2011
prom.
24/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MEI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 30 september 1957, als gewijzigd;

Gelet op het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, als opgenomen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, als gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Overwegende dat de hieronder vermelde instellingen voldoen aan de bepalingen van artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, Besluit :

Artikel 1.Apragaz VZW, met zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 156, wordt erkend voor het uitvoeren van : § 1. de goedkeuringen van het constructie-type, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het kwaliteitsborgingsprogramma voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de metalen verpakkingen die bestemd zijn om vloeistoffen te bevatten en aan dewelke de codes 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, OA1 en OA2 voor het verpakkingstype zijn toegekend volgens hoofdstuk 6.1 van het RID en het ADR; § 2. de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het type, de onderzoeken, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID en het ADR voor de drukrecipiënten beschreven in hoofdstuk 6.2 van het RID en het ADR, als instelling Xa; § 3. de beproevingen, de inspecties, de typehomologaties, het toezicht op de vervaardiging en op het programma van kwaliteitsborging evenals het toezicht op de periodieke keuringen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC) beschreven in hoofdstuk 6.5 van het RID en het ADR; § 4. de goedkeuringen van het constructietype, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het programma van kwaliteitsborging voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote verpakkingen uit metaal die bestemd zijn om vloeistoffen te bevatten en aan dewelke de codes voor de grote verpakkingen 50A, 50B en 50N zijn toegekend volgens hoofdstuk 6.6 van het RID en het ADR; § 5. de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het prototype, de controles, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de tanks beschreven in de hoofdstukken 6.7 en 6.8 van het RID en het ADR; § 6. de goedkeuringen van het prototype, de controles en de beproevingen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de tanks beschreven in hoofdstuk 6.9 van het RID en het ADR; § 7. de goedkeuringen van het prototype, de controles en de beproevingen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de vacuümtanks voor afvalstoffen beschreven in hoofdstuk 6.10 van het RID en het ADR; § 8. de goedkeuringen, de controles en de beproevingen voorzien in het RID en het ADR voor de containers voor losgestort vervoer beschreven in hoofdstuk 6.11 van het RID en het ADR, met uitzondering van de laadcompartimenten van wagons.

Art. 2.AIB-Vinçotte Belgium, met zetel te 1030 Brussel, A. Reyerslaan 80A, wordt erkend voor het uitvoeren van : § 1. de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het type, de onderzoeken, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID en het ADR voor de drukrecipiënten beschreven in hoofdstuk 6.2 van het RID en het ADR, als instelling Xa; § 2. de beproevingen, de inspecties, de typehomologaties, het toezicht op de vervaardiging en op het programma van kwaliteitsborging evenals het toezicht op de periodieke keuringen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC) beschreven in hoofdstuk 6.5 van het RID en het ADR; § 3. de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het prototype, de controles, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de tanks beschreven in de hoofdstukken 6.7 en 6.8 van het RID en het ADR, met uitzondering van de tankwagons, batterijwagons en afneembare tanks beschreven in hoofdstuk 6.8 van het RID; § 4. de goedkeuringen van het prototype, de controles en de beproevingen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de tanks beschreven in hoofdstuk 6.9 van het RID en het ADR; § 5. de goedkeuringen van het prototype, de controles en de beproevingen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de vacuümtanks voor afvalstoffen beschreven in hoofdstuk 6.10 van het RID en het ADR; § 6. de goedkeuringen, de controles en de beproevingen voorzien in het RID en het ADR voor de containers voor losgestort vervoer beschreven in hoofdstuk 6.11 van het RID en het ADR, met uitzondering van de laadcompartimenten van wagons.

Art. 3.Vereniging Bureau Veritas VZW, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136, wordt erkend voor het uitvoeren van de overeenstemmingsbeoordelingen, de goedkeuringen van het prototype, de controles, de beproevingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de tanks beschreven in de hoofdstukken 6.7 en 6.8 van het RID en het ADR.

Art. 4.Onafhankelijk Controle Bureel VZW, met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 60, wordt erkend, als instelling Xa, voor het uitvoeren van de periodieke onderzoeken en beproevingen voorzien in het RID en het ADR voor de drukrecipiënten beschreven in hoofdstuk 6.2 van het RID en het ADR.

Art. 5.Technisch Bureau Verbrugghen VZW, met zetel te 1000 Brussel, Clovislaan 15, wordt erkend, als instelling Xa, voor het uitvoeren van de periodieke onderzoeken en beproevingen voorzien in het RID en het ADR voor de drukrecipiënten beschreven in hoofdstuk 6.2 van het RID en het ADR.

Art. 6.Het Belgisch Verpakkingsinstituut, met zetel te 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 280, wordt erkend voor het uitvoeren van : § 1. de goedkeuringen van het constructietype, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het kwaliteitsborgingsprogramma voorzien in het RID en het ADR voor de verpakkingen beschreven in de hoofdstukken 6.1 en 6.3 van het RID en het ADR; § 2. de beproevingen, de inspecties, de typehomologaties, het toezicht op de vervaardiging en op het programma van kwaliteitsborging evenals het toezicht op de periodieke keuringen voorzien in het RID, het ADR en de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 voor de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC) beschreven in hoofdstuk 6.5 van het RID en het ADR; § 4. de goedkeuringen van het constructietype, de beproevingen en het toezicht op de vervaardiging en het programma van kwaliteitsborging voorzien in het RID en het ADR voor de grote verpakkingen beschreven in hoofdstuk 6.6 van het RID en het ADR.

Art. 7.Worden opgeheven : het ministerieel besluit van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van controle-instellingen voor de nazichten en de periodieke keuringen genomen ter uitvoering van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goe sluiten betreffende de erkenning van controle-instellingen voor de nazichten en de periodieke keuringen genomen ter uitvoering van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen; het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instanties die gerechtigd zijn om de beproevingen van de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID uit te voeren sluiten betreffende de erkenning van instanties die gerechtigd zijn om de beproevingen van de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID uit te voeren.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 24 mei 2011.

E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^