Ministerieel Besluit van 24 november 2000
gepubliceerd op 07 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging
numac
2000001013
pub.
07/12/2000
prom.
24/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


24 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht


De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^