Ministerieel Besluit van 24 november 2008
gepubliceerd op 02 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009957
pub.
02/12/2008
prom.
24/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de functie van expert in management bij de ondersteunde cel van de Veiligheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2008, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Het selectiecomité is samengesteld als volgt : 1. de heer C.De Valkeneer, procureur des Konings van Charleroi; 2. de heer Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van SELOR;3. de heer A.Dumoulin, adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat ».

Art. 2.Het opschrift van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat word vervangen als volgt : « ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgische Staatsblad.

Brussel, 24 november 2008.

J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^