Ministerieel Besluit van 24 september 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031470
pub.
14/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor de Landbouw, Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, inzonderheid het artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij, wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 oktober 2006 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij, wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving Gelet op de overdracht van de bevoegdheden op het vlak van landbouw naar de Gewesten vanaf 1 januari 2002, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd als leden-pachters van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De heren : 1. SNOECK, Joseph, Scherdemaalstraat 241, 1070 Anderlecht;2. HOOGSTEYNS, Theo, Dendermondestraat 122, 1080 Brussel;3. WALRAVENS, Daniel, Bietenstraat 60, 1070 Anderlecht. § 2. Worden benoemd als leden-grondeigenaars van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1. De heer SPEECKAERT, Eric, Sint-Michielslaan 53, 1040 Brussel;2. Mevr.LIPPENS, Florence, Klauwaartslaan 30, 1050 Brussel; 3. De heer DEMBOUR, Philippe, Tervurenlaan 26, bus 6, 1040 Brussel.

Art. 2.§ 1. Worden benoemd als plaatsvervangende leden-pachters van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De heren : 1. KEYMOLEN, Bart, Konijnestraat 82, 1602, Sint-Pieters-Leeuw;2. DE NEEF, Marnik, Wolsemstraat 27, 1700 Sint-Martens-Bodegem;3. DE PRINS, Jimmy, Winkelveldstraat 43A, 1850 Grimbergen. § 2. Worden benoemd als plaatsvervangende leden-grondeigenaars van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De heren : 1. NERINCX, Bertrand, Industriastraat 24, 1040 Brussel;2. SIMONIS, André, Generaal de Longuevillelaan 29, 1150 Brussel; 3. O.C.M.W. van Brussel, DE LATTHOUWER, Martin, Hoogstraat 298/A, 1040 Brussel.

Art. 3.Worden benoemd als voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - voorzitter : de heer M. ARTIGES, directeur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - plaatsvervangend voorzitter : de heer P. DEMAN, directeur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voorzitter behoudt zich het recht voor een beroep te doen op elke expert waarvan hij de aanwezigheid nuttig acht.

Art. 4.Worden benoemd als secretaris en plaatsvervangend secretaris van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de volgende ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - secretaris : Mevr. V. BROUCKAERT, landbouwingenieur; - plaatsvervangend secretaris : Mevr. B. COVENS, landbouwingenieur.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 september 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^