Ministerieel Besluit van 24 september 2010
gepubliceerd op 24 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205901
pub.
24/11/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 15, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.04 van programma 11 en ordonnanceringskredieten van basisallocaties 33.35, 41.34, 41.35, 52.33 en 61.33 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, rekening houdend met de overschatting van de bij het besluit 2010/30 van 3 juni 2010 overgedragen kredieten naar basisallocaties 33.04, 33.35, 41.35, 52.33 en 61.33 voor de volgende projecten : Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : "Nouvelle antenne - Mons - IFAPME";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 89.369,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1367 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "Redynamisation du secteur des métiers de bouche" - Kenniscentrum EPICURIS;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 374.601,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1039 D;

Titel : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Project : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 40.632,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2243 D;

Titel : CDC Technofutur industrie;

Project : "Centre usine Transfrontalier";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 36.502,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1236 D;

Titel : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Project : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 7.704,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2325 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "CDC Environnement";

Project : "CDC Environnement";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 23.726,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1206 D;

Titel : CdC Management en Handel;

Project : CdC Management en Handel;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 85.080,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 2323 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Uitrusting van een vormingscentrum en van een centrum voor de validering;

Operator : Gemeente Sambreville;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 38.244,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 0929 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Technifutur;

Project : "Assemblage";

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 200.049,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1063 D;

Titel : Technifutur;

Project : Productie Mecatronica Micro-technologisch onderhoud;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 288.470,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2122 D;

Titel : IT Convergence Academy;

Project : IT Convergence Academy;

Operator : Techno.bel;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 19.708,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1318 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "Syntic Feder";

Project : Technocité;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 26.122,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1256 D;

Titel : MONS, pôle de croissance : Doelstelling 2015. Portefeuille 5 : VIRTUALIS;

Project : Technologische uitrusting;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 7.484,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1574 D;

Titel : IT Convergence Academy EFRO;

Project : Technocité;

Operator : Technocité;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 27.441,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1334 D;

Titel : "Wan Feder 07-013";

Project : Bouw van een bijgebouw;

Operator : "WALLONIE AEROTRAINING NETWORK";

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 301.568,66 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1775 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 14.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 D;

Titel : Form@bois;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 10.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0086 D;

Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : Linguacluster;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 32.400,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1006 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Het trekpaard ten dienste van het duurzaam bos- en landbeheer;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 9.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0034 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : "Ecole de la Deuxième Chance Transfrontalière";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 42.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0040 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.4 : Ondersteuning van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 3.220,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : Cifful;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 5.260,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "FIIER-T";

Operator : VZW CIFOP;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 170,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0030 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRANSDIGITAL;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 15.560,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0032 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : COMPETIC;

Operator : VZW TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 33.025,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0085 D;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 52.33 en 61.33, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 mei 2008 en 23 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de Programma's Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Kenniscentrum Construform Luik;

Project : Uitbreiding Les Isnes - IFAPME;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 780.712,30 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1361 D;

Titel : "Antenne Biotech - Antenne CDC CEFOCHIM";

Project : Centrum BIOTECH;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 65.919,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1579 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique et Centre d'examen";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 277.226,70 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 1501 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "Cefoverre Evolutive";

Operator : CEFOVERRE VZW;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 33.835,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 0874 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Technifutur;

Project : TIC;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 16.278,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204000 2123 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, know-how en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Heruitrusting van het machinepark van "TECHNOFUTUR INDUSTRIE";

Project : Uitrusting van CDC TECHNOFUTUR INDUSTRIE;

Operator : TECHNOFUTUR INDUSTRIE;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 81.821,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1276 D;

Titel : Vernieuwing van het inFOREmaticapark van "Technofutur TIC";

Project : Beroepsopleiding;

Operator : TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 31.625,66 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204000 1080 D;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.04 van programma 11, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.35 en 41.35 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 september 2008, 15 oktober 2008, 23 oktober 2008, 22 januari 2009, 3 april 2009, 27 mei 2009, 22 januari 2009, 11 maart 2010, 22 april 2010, 3 juni 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A, B en C, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : SKILLS;

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie : 33.04.11;

Ordonnanceringskredieten : 77.190,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1004 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : Ecole de la deuxième chance (School van de 2e kans);

Operator : MIRELUX;

Basisallocatie : 33.04.11;

Ordonnanceringskredieten : 38.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0040 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "Distance Zéro";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 15.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0029 D;

Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : Linguacluster;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 5.150,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1006 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.4 : Ondersteuning van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context;

Titel : Abilitic 2 "PERFORM";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 3.200,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRIPOD;

Operator : "Design Innovation";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 655,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 D;

Titel : "ETOILE+";

Operator : VZW TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 26.305,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0044 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "PISTES";

Operator : VZW Tremplin;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 19.950,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0012 D;

Titel : CECN 2;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 94.600,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0014 D;

Titel : FIIER-T;

Operator : "Technofutur";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 35.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0030 D;

Interreg IV A : Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : ASTE;

Operator : VZW "Campus Auto";

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 56.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Interreg IV A : Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : FCU;

Operator : "Ulg";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 8.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301GDR 0049 D;

Interreg IV A : Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : DURADOM;

Operator : "Technofutur";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 15.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0099 D;

Interreg IV C°;

Titel : Tool Quiz;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 7.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 100000 8532 D;

Interreg IV B : Noord-West Europa;

Titel : ENEVATE;

Operator : VZW "Campus automobile de Francorchamps";

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 33.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IP 1 100000 106D D;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.34, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 30 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Urban Sambreville 2000-2006, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : URBAN SAMBREVILLE 2000-2006;

Hoofdlijn 2 : opwaardering van human resources en verbetering van beroepsbekwaamheden;

Maatregel 2.3 : Verbetering van beroepsbekwaamheden voor werknemers en werkzoekenden;

Titel : "Ecole - Entreprises";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.34.21;

Vastleggingskredieten : 10.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E URB 1 203000 0007 D, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 795 duizend EUR overgedragen van programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euros)

Basisallocatie

Initieel krediet G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 52.33.21

0

2.643

-

- 707

0

1.936

OA 18 41.34.21

0

0

-

+ 11

0

11

OA 18 33.04.11

587

86

-

+ 115

587

201

OA 18 33.35.21

336

413

-

+ 241

336

654

OA 18 61.33.21

0

4.802

-

+ 428

0

5.230

OA 18 41.35.21

243

240

-

- 88

243

152


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 24 september 2010.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^