Ministerieel Besluit van 25 april 1998
gepubliceerd op 01 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022591
pub.
01/10/1998
prom.
25/04/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID EN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


25 APRIL 1998. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende de uitvoering van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd bij de wet van 6 december 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, § 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende uitvoering van het artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, met name de artikelen 3, 4 en 5, Besluiten : Enig artikel. De toetredingsakten, ingebracht door de hieronder vermelde ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen zijn goedgekeurd : Deze ziekenhuizen kunnen genieten van de vermindering van patronale bijdragen vanaf de datum zoals vermeld bij hun naam.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 25 april 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^