Ministerieel Besluit van 25 april 2002
gepubliceerd op 26 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V.

bron
ministerie van financien
numac
2002003222
pub.
26/07/2002
prom.
25/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van Nasdaq Europe N.V.


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van Nasdaq Europe, inzonderheid artikel 3, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V., Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen aan de statuten van Nasdaq Europe N.V. in bijlage aan het ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V., met betrekking tot artikel 2 van dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.De eerste drie alinea's van artikel 5 van de bijlage aan het ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. worden door de volgende alinea's vervangen : « Het geplaatste kapitaal bedraagt 31.529.544,83 euro.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 631 140 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/631 140e van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, Klasse A en Klasse B. Het kapitaal bestaat thans uit 381 828 aandelen van Klasse A en 249 312 aandelen van Klasse B. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 6 februari 2002.

Brussel, 25 april 2002.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^