Ministerieel Besluit van 25 april 2005
gepubliceerd op 04 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Bureau van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2005002059
pub.
04/05/2005
prom.
25/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


25 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Bureau van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn


De Minister van Maatschappelijke Integratie, Gelet op de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 125;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2001 houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^