Ministerieel Besluit van 25 augustus 2003
gepubliceerd op 29 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009695
pub.
29/08/2003
prom.
25/08/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 12 dat bij elke psychiatrische afdeling een commissie tot bescherming van de maatschappij instelt;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 1930 houdende oprichting van de Commissies bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit genomen met toepassing van artikel 11, § 1, zesde lid, van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van artikel 23, § 1, vierde lid, van de gemeentekieswet en houdende het verbod voor de p sluiten houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003009223 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van de bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen opgerichte commissies tot bescherming van de maatschappij sluiten houdende wijziging van de bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen opgerichte commissies tot bescherming van de maatschappij, Besluit :

Artikel 1.In de commissies tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitters werden aangewezen door de eerste voorzitters van de hoven van beroep, worden de leden bij het huidig besluit benoemd, voor een periode van drie jaar die ingaat op 1 september 2003.

Art. 2.De commissies ter bescherming van de maatschappij opgericht bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen te Antwerpen, Gent, Leuven-Hulp, Vorst, Namen, Bergen en Jamioulx zijn op de volgende wijze samengesteld : Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Antwerpen : Voorzitter : - Mevr. V. LENDERS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer W. LEEMANS, erevoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer M. CARETTE, raadsheer in dit hof; - Mevr. K. TRANSAUX, raadsheer in dit hof;

Lid-advocaat : - De heer W. MALFLIET;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. K. TERMONIA; - De heer L. OTTE; - De heer L. BORIN;

Lid-geneesheer : De heer R. DEBERDT;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer S. TODTS; - De heer W. DUCHEYNE; - Mevr. O. KRAHEL; - De heer P. VAN PETEGHEM. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Gent : Voorzitter : - De heer H. HEIMANS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent;

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. P. BRAD, raadsheer in het hof van beroep te Gent; - De heer A. SIMONS, voorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; - De heer D. HUYGEBAERT, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;

Lid-advocaat : - De heer G. CARRE;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. M. DELEERSNIJDER; - De heer T. DESCHEPPER; - De heer M. DE CLIPPELE; - De heer P. DE PAUW; - De heer B. VAN LANCKER; - Mevr. E. DE MOOR; - Mevr. N. DE JONGHE;

Lid-geneesheer : - De heer A. VEREECKEN;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer W. DUCHEYNE; - De heer R. DEBERDT; - De heer P. VAN OOTEGHEM; - Mevr. O. KRAHEL; - De heer P. VAN PETEGHEM; - De heer E. VAN HOOFSTAT; - De heer H. VAN NUFFEL. Bij de psychiatrische annex van de hulpgevangenis te Leuven : Voorzitter : - De heer R. DECOUX, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven;

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. R. SCHOLLEN, ondervoorzitster bij deze rechtbank; - Mevr. I. DE KEMPENEER, rechter bij deze rechtbank; - De heer P. VANDENBERGH, rechter bij deze rechtbank;

Lid-advocaat : - De heer P. SIFFERT;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer L. JORDENS; - De heer G. MICHEL;

Lid-geneesheer : - De heer R. VERELST;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer J. CASSELMAN; - Mevr. E. SANTENS. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Vorst : Voorzitter : - De heer R. DEVOS, rechter emeritus bij de politierechtbank te Brussel;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer W. THIERY, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Lid-advocaat : - Mevr. C. VERGAUWEN;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - Mevr. C. MOREAU; - De heer O. COLLON; - De heer H. VAN DEN NEST; - De heer B. DE GRYSE; - De heer S. MARY; - Mevr. N. BUISSERET; - De heer J. DE SMET;

Lid-geneesheer : - De heer F. VAN MOL;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer P. LIEVENS; - Mevr. M.T. FOUREZ; - De heer P. KUDIMBANA; - De heer L. LEROUX; - De heer G. FRANKARD. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Namen : Voorzitter : - De heer H.-P. GODIN, voorzitter bij het hof van beroep te Luik;

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. A. FRESON, raadsheer bij het hof van beroep te Luik; - De heer M. DEWART, raadsheer bij het hof van beroep te Luik; - De heer C. PANIER, voorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - Mevr. S. MOREAU, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - De heer A. MANKA, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - De heer C. ROBERT, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen;

Lid-advocaat : - De heer E. KINOO;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer J.-L. DAVID; - Mevr. M.-L. BAYET; - Mevr. F. BRIX; - Mevr. B. BRUYR; - De heer A. KITTEL; - De heer E. FATZINGER; - Mevr. V. NOIRFALISE;

Lid-geneesheer : - De heer M. PIETQUIN;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer H. PAQUAY; - De heer P. GOFFAUX; - De heer P. SCHOUTEDEN; - Mevr. J. SMETS; - De heer B. DEPARIS; - De heer J.-M. GERNAY; - De heer F. GOFFIOUL; - De heer W. DENYS. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Bergen : Voorzitter : - De heer A. BIQUET, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen;

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. N. GALAND, rechter bij deze rechtbank; - Mevr. S. DESCHAMPS, rechter bij deze rechtbank;

Lid-advocaat : - De heer P. KESTEMAN;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer B. COULON; - De heer B. POPYN; - De heer F. DUFRANE; - De heer P. MALICE; - Mevr. D. DAOUT;

Lid-geneesheer : - De heer A. BOMBOIR;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer D. VOITURON; - De heer P. BARA. Bij de psychiatrische annex van de gevangenis te Jamioulx : Voorzitter : - Mevr. A. PHILIPPART, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer G. DEMANET, ereprocureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen; - Mevr. C. EVALDRE, ondervoorzitter bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;

Lid-advocaat : - De heer J.-P. LECLEF;

Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer J.-P. HERREMANS; - De heer J. HALBRECQ;

Lid-geneesheer : - De heer F. RIHOUX;

Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer L. BOTTE; - Mevr. M. LEFEBVRE. Brussel, 25 augustus 2003.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^