Ministerieel Besluit van 25 augustus 2003
gepubliceerd op 15 september 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022841
pub.
15/09/2003
prom.
25/08/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2003. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/1999 pub. 17/06/1999 numac 1999022321 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022377 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : - Spoedopname, Heelkunde, Orthopedie, Fusie, H. Familie-Sint-Vincentius-Volkskliniek- A.Z. Sint-Lucas, Gent; - Inwendige geneeskunde, Geriatrie, Orthopedie, V.Z.W. Elisabethziekenhuis-Heilig Hartkliniek, Sijsele-Damme.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juli 2003.

Brussel, 25 augustus 2003.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^