Ministerieel Besluit van 25 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031605
pub.
01/10/2015
prom.
25/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031605

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 november 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^