Ministerieel Besluit van 25 februari 2015
gepubliceerd op 04 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003079
pub.
04/03/2015
prom.
25/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 21, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van effectenmakelaar, artikel 7, § 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 november 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031767 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 10/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars;

Gelet op het voorstel van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars, Besluit :

Artikel 1.De heer Joël Duysan wordt benoemd tot voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars, ter vervanging van de heer Patrick Drogné, ontslagnemend, tot het einde van zijn aanstelling als lid van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars door de algemene vergadering van de leden van 18 juni 2010.

Art. 2.De heer Patrick Drogné wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 februari 2015.

J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^