Ministerieel Besluit van 25 februari 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200865
pub.
13/03/2015
prom.
25/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen


De Minister van Werk, Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, artikel 9, § 5, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 1991 houdende oprichting van een adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, de artikelen 4 en 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een lid van deze commissie te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door de betrokken interprofessionele organisatie van werknemers, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Benoît MAISIN, te Sint-Gillis, wordt, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen, ter vervanging van Mevr. Andrée DEBRULLE, te Grâce-Hollogne, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende.

Brussel, 25 februari 2015.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^