Ministerieel Besluit van 25 januari 1999
gepubliceerd op 17 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011055
pub.
17/03/1999
prom.
25/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1991, houdende de oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot oprichting van een accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen en tot vaststelling van de accreditatieprocedures overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000, inzonderheid op artikel 7, § 1 en artikel 8, §§ 2, 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 1994 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 1996 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van personen : - als voorzitter, op voordracht van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie : de heer J. De Windt, opvolger van Mevr. F. Héroufosse.

Art. 2.Wordt benoemd tot effectief lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen : - als voorzitter van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van personen : de heer J. De Windt, opvolger van Mevr. F. Héroufosse.

Art. 3.Wordt benoemd tot effectief lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen : - als vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken : de heer H. Voorhof die het voorzitterschap waarneemt, opvolger van de heer J. De Windt.

Brussel, 25 januari 1999.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^