Ministerieel Besluit van 25 januari 2007
gepubliceerd op 01 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009125
pub.
01/02/2007
prom.
25/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk wetboek, inzonderheid op de artikelen 293, 294 en 295;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de adviezen van de rechterlijke overheden, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot lid van de opleidingscommissie voor beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan : 1° In hoedanigheid van magistraat van de zetel : -de heer Michel Rozie, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Antwerpen.2° In hoedanigheid van magistraat van het openbaar ministerie : - de heer Jean-Luc Cottyn, substituut-procureur-generaal, bij het hof van beroep te Gent; - de heer Jean-Claude Elslander, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. 3° In hoedanigheid van referendaris : - Mevr.Yolanda Pasquali, referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen; - de heer Vincent Roelants, referendaris in het rechtsgebied van bij het hof van beroep te Antwerpen. 4° In hoedanigheid van parketjurist : - de heer Jean-François Hauzeur, parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.5° In hoedanigheid van personeelslid van een griffie : - de heer Daniel Bierlaire, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen; - Mevr. Muriel Godin, hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Luik; - de heer Franky Hulpia, griffier bij het hof van beroep te Gent; - de heer Jozef Lenaers, hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen; - de heer Walter Verhaegen, hoofdgriffier van het arbeidshof te Antwerpen. 6° In hoedanigheid van personeelslid van een parketsecretariaat : - Mevr.Valérie April, secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings te Brussel; - Mevr. Marie-Françoise Caby, secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel; - de heer Guy De Lobelle, hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat te Gent; - de heer Eric Ruytenbeek, secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het Hof van Cassatie; - de heer Joseph Van Nuffel, secretaris bij het parket van de procureur des Konings te Dendermonde; - de heer Erwin Van Thielt, hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat te Hasselt.

Brussel, 25 januari 2007.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^