Ministerieel Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 02 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007028
pub.
02/02/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals zij werd gewijzigd, artikelen 5 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, zoals het werd gewijzigd, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007007042 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals het werd gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.De personen waarvan de namen volgen, worden aangewezen als leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf 1 februari 2011. § 1. Leden van het Ministerie van Landsverdediging en van de instellingen van openbaar nut die onder dat Ministerie ressorteren : a) Luitenant-kolonel MAB Lieven LAGAEYSSE (KAB CHOD) b) Kolonel van het Vliegwezen SBH Roland TEHEUX (ACOS Ops&Trg) c) Korvetkapitein MAB Martin VAN CLEVEN (DGMR) d) Kolonel MAB John CUVILLIER (DGHR) e) Mevr.Chantal OCHELEN, adviseur (DGHR) f) Majoor Guy BECKERS (ACOS WB) § 2.Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de voornoemde wet van 10 april 1973 : 1. Voor de Algemene Centrale van het Militair Personeel : De heer Emmanuel JACOB 2.Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : De heer Dirk DEBOODT 3. Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : De heer Christian NETEN 4.Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevr. Cindy WILLEM § 3. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 3° van de voornoemde wet van 10 april 1973 : 1. Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : Mevr.Renée NULENS 2. Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : Mevr.Hilde DE LEEUW 3. Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : De heer Jan KERKHOFS Art.2. Het ministerieel besluit van 5 februari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2007 pub. 16/02/2007 numac 2007007042 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, zoals het werd gewijzigd, wordt opgeheven.

Brussel, 25 januari 2011.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^