Ministerieel Besluit van 25 januari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011448
pub.
27/03/2018
prom.
25/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011448

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel


Bij ministerieel besluit van 25 januari 2018, in artikel 2, § 1, 3° van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra, wordt punt c) afgeschaft vanaf 25 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^