Ministerieel Besluit van 25 januari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011449
pub.
27/03/2018
prom.
25/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011449

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel


Bij ministerieel besluit van 25 januari 2018, in artikel 1, § 1, 3° van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst, worden de woorden "Christophe LATET" vervangen door de woorden "Pierre THYS".

In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, wordt 4° geschrapt.

Dit, vanaf 25 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^