Ministerieel Besluit van 25 januari 2021
gepubliceerd op 03 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021040243
pub.
03/02/2021
prom.
25/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040243

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 5 juli 1985 tot instelling van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap van België en tot vaststelling van de vlag, het zegel en de wapenschilden van de steden en gemeenten, de artikelen 3 en 3/1 ;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 17 juli 2020 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van mevrouw NEVE Marie en de heren: - CASTERMAN Louis-Donat - COLLING David - DERBAIX Albert - DUPONT Adrien - GEUBEL François-Xavier - LUPANT Michel - MAUS de ROLLEY Bertrand - MELEBECK Charles - NYST Jean - PAUWELS Cédric - VANWELDE Paul Overwegende dat deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, lid 4, van genoemd decreet;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en gevoegd bij dit besluit;

Overwegende dat met betrekking tot de elementen die in de tabel in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, de voorwaarden voor de benoeming, zoals bepaald in de artikelen 3 en 3/1 van het decreet van 5 juli 1985, de artikelen 3 en 4 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, worden vervuld door de volgende personen;

Dat de volgende personen rechtsgeldig kunnen worden benoemd: - CASTERMAN Louis-Donat - COLLING David - DERBAIX Albert - DUPONT Adrien - GEUBEL François-Xavier - LUPANT Michel - MAUS de ROLLEY Bertrand - MELEBECK Charles - NEVE Marie - NYST Jean - PAUWELS Cédric Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Raad voor Heraldiek en Vlaggenkunde voor een periode van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° zes deskundigen in heraldiek, vlaggenkunde of sigillografie, van wie minstens één in het bezit van een masterdiploma geschiedenis

NYST Jean CASTERMAN Louis-Donat DUPONT Adrien (geschiedenis) GEUBEL François-Xavier LUPANT Michel NEVE Marie

COLLING David DERBAIX Albert MELEBECK Charles (geschiedenis)

2° een deskundige die in het bezit is van een doctoraat, een licentie of een masterdiploma in de rechten

PAUWELS Cédric


3° een vertegenwoordiger van OGHB

MAUS de ROLLEY Bertrand


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening.

Brussel, 25 januari 2021.

B. LINARD


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^