Ministerieel Besluit van 25 januari 2021
gepubliceerd op 01 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021040245
pub.
01/02/2021
prom.
25/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040245

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 123 quater, § 2, eerste lid en vierde lid;

Gelet op het decreet van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst sluiten betreffende de Algemene Inspectiedienst, artikel 5, § 9, 3° ;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Coördinatieraad en de Zoneraden voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van de Coördinatieraad en de Zoneraden voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap, artikel 3, 6);

Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het voorstel van 17 december 2020 van Mevr. Catherine GUISSET, Adjunct-directeur-generaal a.i. van de Algemene Dienst voor het Onderwijs georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel om de heer Benoît LE GAL, Directeur van het « I.E.P.S.C.F. de Namur CEFOR » te benoemen tot werkend lid, om Mevr. Lina MARTORANA, Opdrachthouder bij de Algemene Dienst voor het Onderwijs georganiseerd door de Federatie Wallonië-Bussel te benoemen tot eerste plaatsvervangend lid en om de heer Yves ANDRE, Directeur van het "I.E.P.S.C.F." de Jemappes-Quiévrain te benoemen tot tweede plaatsvervangend lid ;

Overwegende dat er voor de continuïteit van de overheidsdienst gezorgd dient te worden;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, 1°, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013764 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie, worden de woorden « - werkend lid : de heer Didier LETURCQ, Adjunct-directeur-generaal bij de Algemene Dienst voor het door de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerd onderwijs en Voorzitter van de Coördinatieraad voor het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd door de Franse Gemeenschap; » vervangen door de woorden : « - werkend lid : de heer Benoît LE GAL, Directeur van het "I.E.P.S.C.F. de Namur CEFOR"; ».

Art. 2.In artikel 3, 1°, tweede streepje, van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden « - eerste plaatsvervangend lid : - Mevr.

Delphine ESTORET, Opdrachthouder bij de Coördinatieraad voor het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd door de Franse Gemeenschap; » vervangen door de woorden : « - eerste plaatsvervangend lid : Mevr. Lina MARTORANA, Opdrachthouder bij de Algemene Dienst voor het Onderwijs georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel; ».

Art. 3.In artikel 3, 1°, derde streepje, van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden « - tweede plaatsvervangend lid : de heer Benoît LE GAL, Directeur van het "I.E.P.S.C.F. de NAMUR CEFOR"; » vervangen door de woorden : « - tweede plaatsvervangend lid : de heer Yves ANDRE, Directeur van het "I.E.P.S.C.F. de Jemappes-Quiévrain. ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 5.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 januari 2021.

V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^