Ministerieel Besluit van 25 juli 2002
gepubliceerd op 28 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000605
pub.
28/09/2002
prom.
25/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2002. - Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 474 van 28 oktober 1986 en 502 van 31 december 1986 en bij de wetten van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële toelage kunnen krijgen in het kader van een overeenkomst betreffende de criminaliteitspreventie;

Gelet op het feit dat om een dergelijke overeenkomst te sluiten, de gemeente op de door de Minister van Binnenlandse Zaken vastgestelde datum en voor de door hem vastgestelde periode, aan één van de volgende voorwaarden moet voldoen : 1° een bevolking van meer dan 60.000 inwoners hebben; 2° behoren tot de gemeenten die de hoogste criminaliteitsgraad per inwoner kennen; 3° behoren tot de gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner en bovendien meer dan 10.000 inwoners tellen en een criminaliteitsgraad hebben die behoort tot het hoogste nationaal kwartiel.

Op deze basis werden de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen de Staat en de volgende steden en gemeenten : Aalst, Anderlecht, Anderlues, Antwerpen, Oudergem, Blankenberge, Boom, Boussu, Brugge, Brussel, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Kortrijk, Couvin, Diest, Dinant, Dour, Drogenbos, Eeklo, Etterbeek, Evere, Farciennes, Fléron, Fontaine-l'Evêque, Vorst, Frameries, Gent, Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Hoei, Herentals, Elsene, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, La Louvière, De Panne, De Haan, Luik, Lier, Lokeren, Leuven, Machelen, Mechelen, Menen, Middelkerke, Sint-Jans-Molenbeek, Bergen, Morlanwelz, Mortsel, Namen, Nieuwpoort, Nijvel, Oostende, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Péruwelz, Quaregnon, Ronse, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Schaarbeek, Seraing, Doornik, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Wijnegem, Zaventem;

Rekening houdende met de beschikbare kredieten en de toekenningsvoorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 27 mei 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 18 juni 2002;

Overwegende dat alle verbintenissen die in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten worden uitgevoerd, passen in een geïntegreerd preventiebeleidsplan en bijdragen tot een verhoging van het veiligheidsklimaat en een verbetering van de levensomstandigheden van de burger, Besluit :

Artikel 1.Als bijdrage in de kosten van acties gevoerd met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten die tussen deze steden en gemeenten en de Staat gesloten werden, worden de bedragen, vermeld in bijlage bij dit besluit, toegekend aan de volgende steden en gemeenten : Aalst, Anderlecht, Anderlues, Antwerpen, Oudergem, Blankenberge, Boom, Boussu, Brugge, Brussel, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Kortrijk, Couvin, Diest, Dinant, Dour, Drogenbos, Eeklo, Etterbeek, Evere, Farciennes, Fléron, Fontaine-l'Evêque, Vorst, Frameries, Gent, Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Hoei, Herentals, Elsene, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, La Louvière, De Panne, De Haan, Luik, Lier, Lokeren, Leuven, Machelen, Mechelen, Menen, Middelkerke, Sint-Jans-Molenbeek, Bergen, Morlanwelz, Mortsel, Namen, Nieuwpoort, Nijvel, Oostende, Ottignes-Louvain-la-Neuve, Péruwelz, Quaregnon, Ronse, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Schaarbeek, Seraing, Doornik, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Wijnegem en Zaventem.

Art. 2.Deze uitgave wordt aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld overeenkomstig artikel 1, § 2quater , tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 3.De steden en gemeenten moeten uiterlijk op 31 maart 2003 aan de Minister van Binnenlandse Zaken alle verantwoordingsstukken verstrekken. Het niet-uitvoeren van het veiligheids- en preventiecontract zal aanleiding geven tot het terugvorderen van de financiële hulp die overeenkomstig dit besluit toegekend wordt.

Art. 4.Een eerste schijf van 70 % van deze toelage zal worden toegekend na de inwerkingtreding van dit besluit. Het saldo zal na afloop van het contract en na een grondige controle van de verantwoordingsstukken worden uitbetaald. Uit deze controle moet blijken of alle uitgaven die in het kader van het veiligheids- en preventiecontract gedaan werden ook daadwerkelijk kunnen toegeschreven worden aan werkzaamheden zoals bepaald in het contract.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 25 juli 2002.

A. DUQUESNE

Bijlage. - Toekenning bedragen voor de veiligheids- en preventiecontracten 2002 Annexe. - Octroi des montants pour les contrats de sécurité et de prévention 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 25 juli 2002 De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^