Ministerieel Besluit van 25 juli 2002
gepubliceerd op 10 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022637
pub.
10/08/2002
prom.
25/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2002. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikelen 2 en 3, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De instellingen vermeld in § 2 hierna worden erkend voor een periode van twee jaar ingaande op 1 januari 2002. § 2. De volgende instellingen worden erkend : Het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Edmond Picardstraat 16, 1050 Brussel La Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue Edmond Picard 16, 1050 Brussel A . V.Z.W. « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II, 11B , Charleroi Bloedtransfusiedienst van het AZ St-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge

Art. 2.Volgende centra worden erkend voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2002 (de instelling waarvan ze afhangen staat telkens vermeld tussen haakjes) : 1°) Centre de Mont Godinne, avenue G. Térasse, 1, 5530 Yvoir (V.Z.W. « La Transfusion du Sang » van Charleroi) 2°) Centrum Albert Hustin, Hoogstraat 322, 1000 Brussel (V.Z.W. « La Transfusion du Sang » van Charleroi) 3°) Centrum Louis Steens, 34 Arduinkaai, 1000 Brussel (V.Z.W. « La Transfusion du Sang » van Charleroi) 4°) Bloedtransfusiecentrum Brussel, Edmond Picardstraat 16, te 1050 Brussel (Croix-Rouge de Belgique en Belgische Rode Kruis) 5°) Bloedtransfusiecentrum Antwerpen, Wilrijkstraat 8, te 2650 Edegem (Belgische Rode Kruis) 6°) Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 413, te 9000 Gent (Belgische Rode Kruis) 7°) Bloedtransfusiecentrum Vlaams-Brabant-Limburg, O.L.-Vrouwstraat 42, te 3000 Leuven 8°) Bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen, Lieven Bauwensstraat 16, te 8200 Brugge (Belgische Rode Kruis) 9°) Centre de transfusion de Liège, rue Dos Fanchon 41, à 4020 Liège (Croix Rouge de Belgique) 10°) Centre de transfusion du Brabant - Hainaut, avenue Max Buset 40, à 7100 La Louvière (Croix Rouge de Belgique) 11°) Centre de transfusion de Nationale 4, rue des Dames Blanches 34, à 5000 Namur (Croix Rouge de Belgique) 12°) Bloedtransfusiecentrum Universaire Ziekenhuizen K.U.Leuven, Herestraat 49, te 3000 Leuven

Art. 3.Het ministerieel besluit van 24 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wordt opgeheven.

Brussel, 25 juli 2002.

De Minister van Volksgezondheid, afwezig : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^